meer over mij

Meer over mij weten?

Lees mijn manifest en bekijk mijn portfolio. Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met burobecking.

Portfolio

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van producten die ik (mede)ontwikkelde:

Empathy for Designers: Een initiatief gericht op het versterken en beschermen van de empathische kracht van designers in het sociale domein.
Briljant!: De game Briljant! is ontwikkeld voor veranderaars in de zorg. Het is een nieuwe manier van leren waarbij de innovatiekracht van medewerkers in de ouderenzorg wordt versterkt.
BUIT in de klas: Een lespakket om jongeren weerbaar te maken tegen criminele en seksuele uitbuiting.
Postventie Actieplannen Onderwijs: Actieplannen om onderwijsinstellingen te ondersteunen na een (poging tot) zelfdoding van een student.
Animatie Eetstoornissen: Deze animatie laat zien hoe de verschillende fasen van een eetstoornis werken. De animatie is doorspekt met links naar relevante informatie voor cliënten, hun naasten en professionals.
Skill Your Future: Lesmodules voor Burgerschap die matchen met de belevingswereld van leerlingen, impact maken én hen voorbereidt op hun toekomst. 
Mes Less: Preventie van messengeweld bij jongeren met behulp van Virtual Reality.
Family Habits: Een Europees project gericht op het verminderen van obesitas bij jongeren door het aanleren van gezonde ‘family habits’.

Opdrachtgevers

Trimbos-instituut

MIND Us

Garage2020

Enliven XR

Codename Future

Conforte Innovatielab

113 Zelfmoordpreventie

Trajectum